Living Planet Report WWF jest jedną z najważniejszych na świecie, wydawanych co dwa lata, publikacji naukowych na temat stanu przyrody na Ziemi i naszego na nią wpływu.


Najważniejszy wniosek z Living Planet Report? Człowiek zużywa więcej zasobów naturalnych, niż Ziemia jest mu w stanie zapewnić. Żyjemy na ekologiczny kredyt, a nasze należności wciąż rosną. Z tego powodu w dramatycznym tempie tracimy bogactwo przyrodnicze naszej planety.

Od połowy XX wieku zasięg i skala ludzkiej działalności rośnie w tempie wykładniczym. W wyniku tego środowisko naturalne oraz korzyści, jakie oferuje ludziom, są coraz bardziej zagrożone. Naukowcy wskazują, że zakończyła się epoka holocenu i weszliśmy w nową epokę geologiczną - antropocen. Przyszłość wielu organizmów żywych staje obecnie pod znakiem zapytania. W latach 1970-2012 liczebność populacji kręgowców zmniejszyła się o 58%.

Najczęstsze zagrożenia dla malejących populacji zwierząt to utrata i degradacja środowiska, w którym żyją. Coraz częściej ofiarami pogarszającego się stanu środowiska są też ludzie: bez naszych działań Ziemia w antropocenie stanie się o wiele mniej gościnna dla nowoczesnego, zglobalizowanego społeczeństwa. 

Ludzie już teraz przekroczyli granice bezpieczeństwa czterech systemów na naszej planecieW roku 2012 do zapewnienia surowców naturalnych i usług ekosystemowych, z których korzysta ludzkość, konieczny był potencjał biologiczny równy temu, który miałoby 1,6 Ziemi.

Aby zachować przyrodę z bogactwem jej form i funkcji oraz stworzyć godziwy dom dla wszystkich ludzi na planecie o skończonych zasobach, konieczne jest, by strategie rozwoju, modele gospodarcze i biznesowe oraz wyroby dotyczące stylu życia opierały się na zrozumieniu podstawowej kwestii: mamy tylko jedną planetę, a jej naturalny kapitał jest ograniczony. Powszechne zrozumienie związku pomiędzy ludźmi, a przyrodą może doprowadzić do głębokich zmian, które pozwolą wszystkim formą życia istnieć również w antropocenie.

 

Pobierz Living Planet Report 2016:

Pobierz w języku angielskim:

.
Galeria
5