1°C – o tyle wzrosła temperatura na Ziemi w ostatnich latach.

Nie jest to niska wartość, gdyż punkt krytyczny, po którego przekroczeniu może dojść do zachwiania globalnej równowagi, wynosi zaledwie 2°C. Jesteśmy więc świadkami dynamicznej zmiany klimatu, której trzeba przeciwdziałać.

Ziemia jest jak ocieplany dom.
Gdy panuje w nim zrównoważona temperatura, wszyscy mieszkańcy są zadowoleni. Na skutek izolacji, którą tworzą wobec naszej planety gazy cieplarniane, dom może zacząć się jednak przegrzewać.

Jak WWF przeciwdziała zmianom klimatu?

Fundacja WWF apeluje, by nie bagatelizować problemu globalnego ocieplenia i rekomenduje konkretne rozwiązania w tym zakresie.

Dołącz do naszych działań

Zdobycie wiedzy i propagowanie świadomości zachodzących zmian klimatycznych to pierwszy krok do powstrzymania tej sytuacji.

Chroń ziemski klimat

Dlaczego zmienia się nasz klimat?

Jesteśmy świadkami dynamicznej zmiany klimatu. Efekty tego procesu widoczne są już dziś. Nadmierna emisja gazów cieplarnianych, powodująca wzrost średniej globalnej temperatury, zagraża ekosystemom i ludziom.

Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia zmiany klimatu jest spalanie przez człowieka paliw kopalnych. W rezultacie dodajemy coraz więcej gazów cieplarnianych do atmosfery.

Coraz częstsze powodzie i susze, podnoszenie się poziomu wody w oceanach oraz rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych to tylko niektóre ze skutków zmiany klimatu, które zagrażają życiu milionów ludzi.

W normalnych warunkach, gdy temperatura zmieniała się powoli na przestrzeni dziesiątek i setek tysięcy lat, natura miała czas na dostosowywanie się i ewolucję. Dzisiejsza dynamiczna zmiana takiej szansy nie daje. Podczas gdy przed epoką przemysłową (przed 1850 r.) koncentracja CO2 w atmosferze wynosiła ok. 280 ppm (cząsteczek na milion, ang. parts per million), obecnie poziom ten wzrósł do ok. 400 ppm. Średnia temperatura w tym czasie podniosła się o ok. 1°C.

Bezpośrednią przyczyną tego niebezpiecznego przyspieszenia jest spalanie przez człowieka paliw kopalnych (węgla, ropy, gazu) i związane z tym uwalnianie się do atmosfery dodatkowych ilości gazów cieplarnianych, które powodują podwyższanie się temperatury. Jeśli nie powstrzymamy globalnego ocieplenia, możemy być świadkami takich zmian na świecie, po których zarówno ludziom, jak też roślinom i zwierzętom, będzie żyło się bardzo trudno.

Zagrożenia klimatu

W dalszym ciągu zbyt wielu Polaków – w tym polityków – bagatelizuje problem globalnego ocieplenia. Dlatego Fundacja WWF apeluje o konsekwentne zastępowanie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności energetycznej.

W celu uniknięcia katastrofalnych dla ludzi skutków zmiany klimatu, konieczne jest powstrzymanie ocieplania się temperatury powyżej 2°C, w porównaniu z okresem przed wybuchem rewolucji przemysłowej. Wartość ta stanowi próg krytyczny, po którego przekroczeniu może dojść do zachwiania równowagi całego ekosystemu ziemskiego (np. wzrostu poziomu mórz i oceanów, upałów, suszy, powodzi, tornad i silnych burz). W związku z tym pojawia się paląca konieczność wyeliminowania antropogenicznej emisji gazów cieplarnianych do ok. połowy obecnego stulecia (m.in. poprzez zbilansowanie produkcji z ich pochłanianiem, np. przez lasy i technologie składowania emisji), czyli doprowadzenie do neutralności klimatycznej.

Razem wspierajmy klimat

Nasze codzienne zachowania mogą przyczyniać się do zmian klimatycznych lub też im przeciwdziałać. Dowiedz się więcej o praktykach, które zwiększają emisję CO2 do otoczenia i staraj się ich unikać. Jednocześnie wspierając działania Fundacji WWF, stawiasz krok w walce o przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu.

Powstrzymaj globalne ocieplenie