OZE – to odnawialne źródła energii, które powinny zastąpić brudne zasoby do 2050 roku.

Zmiana klimatu to już dziś odczuwalny dla nas proces.
Świadczą o nim m.in. topniejące lody w Arktyce, wzrost średniego poziomu mórz i oceanów czy migracje zwierząt i roślin.

W innym razie nasz klimat może się ocieplić o 2°C, co jest progiem krytycznym dla zachowania aktualnej równowagi. Na świecie rozwiązania z zakresu wprowadzania OZE są stale intensyfikowane, a przyszedł czas też na Polskę.

Jak WWF propaguje OZE?

Fundacja WWF stale upowszechnia informacje o możliwych zmianach klimatycznych i promuje świadomość konieczności stosowania OZE (odnawialnych źródeł energii). Z naszym przesłaniem docieramy zarówno do społeczeństwa, jak i najbardziej wpływowych osób.

Dołącz do naszych działań

Wiedza na temat branży energetycznej, generowanych przez nią zagrożeń i koniecznych zmian to pierwszy krok w stronę przeciwdziałania globalnemu ociepleniu.

Wspieraj OZE

Dlaczego OZE?

OZE to przyszłość energetyki i nadzieja na powstrzymanie zmian klimatycznych. Choć dotychczas w 85% korzystaliśmy z paliw kopalnych, dziś dochodzimy do wniosku, że są one przyczyną zanieczyszczenia środowiska, globalnego ocieplenia i wyczerpywania się zasobów Ziemi.

W Polsce podstawowym źródłem energii jest węgiel. Jesteśmy uzależnieni od jego produkcji i importu. Jednak ze względów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych w nieodległej przyszłości trzeba przestać z niego korzystać.

Istnieją źródła energii, które każdego dnia są obecne w naszym codziennym życiu, lecz ich nie dostrzegamy. Wiatr, biogaz, promienie słoneczne – te czyste źródła energii dostępne są praktycznie od zaraz. Wiele krajów na całym świecie powoli rezygnuje z węgla, gazu i ropy na rzecz odpowiedzialnego wykorzystywania odnawialnych zasobów środowiska.

Odnawialne źródła energii (OZE) to wszystkie te zasoby, które występują w sposób naturalny i szybko potrafią się zregenerować, np. wiatr, promienie słoneczne, biomasa (np. sucha – wierzba energetyczna, płynna – gnojowica), pływy morskie czy ciepło ziemi (geotermia). Niskoemisyjny rozwój, który wykorzystuje OZE i efektywność energetyczną, to szansa na uniknięcie tzw. pułapki średniego dochodu. Proces ten przyczyni się do rozkwitu innowacyjnych sektorów gospodarki, a zatem jest przeciwstawny opieraniu się na branżach schyłkowych, które przynoszą straty finansowe i środowiskowe. Budowanie kompetencji kadrowych w tzw. zielonych miejscach pracy jest niezbędne, jeśli nie chcemy pozostać w tyle. Przy okazji będziemy żyć w czystszym środowisku (czystsze powietrze, lepszy stan wód), uniezależnimy się od importu surowców energetycznych, a także nasz bilans handlowy ulegnie polepszeniu.

Nieodnawialne źródła energii to uran, gaz ziemny, ropa i węgiel. Jeśli wykorzystujemy biomasę (np. drewno) do produkcji energii, której nie odnawiamy (ścinamy drzewo na opał i nie sadzimy nowego), wówczas mamy do czynienia z nieodnawialnym źródłem energii. Takie postępowanie ma swój szybki kres, gdyż biomasa musi być wykorzystywana w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Razem wspierajmy OZE

Fundacja WWF apeluje o systematyczne zastępowanie brudnych źródeł energii (węgiel, ropa, gaz) źródłami odnawialnymi. Rekomendujemy, żeby OZE stanowiło 100% polskiego miksu energetycznego w roku 2050.

Poprzez różne działania, w tym m.in. projekt Energia odNowa, pokazujemy możliwości związane z prowadzeniem odpowiedzialnej polityki klimatycznej. Jej zasadniczym założeniem jest rozwój odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i innych innowacji, które przyniosą nam wszystkim korzyści.

Wspieranie naszych działań i szerzenie wiedzy o nadchodzących zmianach klimatycznych może stanowić istotny wkład w ochronę Ziemi przed globalnym ociepleniem.

Chroń klimat