W zastraszającym tempie tracimy lasy naturalne. Co minutę ich powierzchnia kurczy się o obszar równy 36 boiskom piłkarskim. Bezpowrotnie.

Lasy są największą ostoją życia na Ziemi. Są domem dla 2/3 wszystkich gatunków zamieszkujących naszą planetę. Dostarczają nam naturalnych surowców, oczyszczają powietrze, pomagają utrzymywać zapasy wody pitnej i zapobiegają erozji gleby. Ich skuteczna ochrona jest kluczowa w walce z globalnym ociepleniem – lasy magazynują olbrzymie ilości CO2. Wylesianie jest przyczyną aż 20% światowej emisji dwutlenku węgla.

Lasy są domem dla 2/3 wszystkich gatunków zamieszkujących naszą planetę.

Utraciliśmy już około połowy powierzchni naturalnych lasów, które istniały kiedyś na świecie. Lasy są wypalane pod uprawy – m.in. soi i palm oleistych. Wyrąbywane są także dla drewna, które trafia do naszych domów w postaci m.in. mebli, podłóg, gazet i papieru toaletowego. Wiele obszarów leśnych niszczonych jest wbrew prawu, z biedy albo dla szybkiego pomnożenia zysków. Naturalne lasy przetrwały nie tylko w Afryce, Ameryce Południowej czy Azji. Znajdziemy takie również w Europie, niekoniecznie szukając daleko. Puszcza Białowieska i Puszcza Karpacka, to jedne z najważniejszych lasów, gdzie procesy naturalne dalej funkcjonują - choć są zagrożone przez intensywne leśnictwo (m. in. pozyskanie drewna i sztuczne nasadzenia).

Wylesianie jest przyczyną aż 20% światowej emisji dwutlenku węgla.

Dzięki staraniom WWF niektóre ważne ekosystemy leśne na świecie udało się objąć ochroną – m.in. w Brazylii, Kongo czy na Borneo. W sumie dziś ok. 11 % lasów na Ziemi znajduje się pod ochroną. Jednak wiele wyjątkowo cennych terenów leśnych nie doczekało się jeszcze należytego zabezpieczenia. Giną bezcenne drzewostany a wraz z nimi unikalne gatunki fauny i flory. Niestety, również w Polsce.

Co Ty możesz zrobić?

Wyroby ze znakiem FSC są już powszechnie dostępne w polskich sklepach. Zachęcamy do sięgania po certyfikowane produkty, a przede wszystkim do oszczędzania papieru, i wyrobów, do których produkcji niezbędne jest pozyskanie drewna oraz korzystania z wyrobów pochodzących z recyklingu.

Chcę pomóc!