Morza i oceany zajmują około 70% powierzchni Ziemi.
Wytwarzają 50% dostępnego tlenu, wywierają decydujący wpływ na naszą pogodę, znacząco wpływają na gospodarkę i dostarczają nam pożywienia.

Podstawę diety dla prawie miliarda ludzi na świecie stanowią ryby i owoce morza, a ponad 200 milionów ludzi utrzymuje się z rybołówstwa.

Ponad 200 milionów ludzi utrzymuje się z rybołówstwa.

Niestety z powodu zanieczyszczeń, nadmiernego ruchu morskiego, przyłowów i przełowienia (czyli nadmiernej, niekontrolowanej eksploatacji łowisk sprowadzającej populacje poławianych gatunków poniżej poziomu bezpiecznego dla ich odtworzenia), nasze morza i oceany wraz ze znajdującą się w nich fauną i florą są obecnie w olbrzymim niebezpieczeństwie.

Z tego względu zachowanie morskich siedlisk i promowanie zrównoważonego rybołówstwa jest ważne zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. WWF dba o ochronę bioróżnorodności naszych mórz i oceanów również po to, by zachować ich zasoby dla przyszłych pokoleń.

Morze Bałtyckie – morze szczególnie wrażliwe

Dzisiaj, na naszych oczach, Bałtyk umiera. Ale wciąż jeszcze nie jest za późno, żeby go ratować.

Działania WWF Polska skupiają się na obszarze Morza Bałtyckiego, zwracając uwagę na problem eutrofizacji, zanieczyszczeń i innych zjawisk zagrażających życiu chronionych gatunków w nim żyjących. Dzisiaj, na naszych oczach, Bałtyk umiera. Ale wciąż jeszcze nie jest za późno, żeby go ratować.

Morze Bałtyckie boryka się z wieloma problemami. Jest nie tylko jednym z najmłodszych mórz świata, ale również jednym z najbardziej zatłoczonych. Duży ruch na morzu, eutrofizacja i zwiększające się obszary pustyń tlenowych, to tylko niektóre z problemów z jakimi boryka się Morze Bałtyckie. Wynika z tego potrzeba zintegrowanych i spójnych działań na poziomie międzynarodowym.