Tygrys, jeden z największych drapieżników lądowych i największy dziki kot, jest dziś gatunkiem zagrożonym wymarciem.

Niegdyś tygrysy żyły na ogromnym, zwartym obszarze - od Turcji po wschodnie krańce Azji, a ich liczba sięgała setek tysięcy osobników. Obecnie, na zaledwie 6% dawnego areału żyje tylko około 3890 tygrysów. Spośród 9 podgatunków tygrysa, które występowały na świecie, do dziś przetrwało jedynie 5. Tygrysy zachowały się jeszcze w mroźnej, syberyjskiej tajdze Rosji oraz w kilku krajach południowej Azji o gorącym klimacie: w Bangladeszu, Bhutanie, Indiach, Indonezji, Malezji, Nepalu i Tajlandii.

Spośród 9 podgatunków tygrysa, które występowały na świecie, do dziś przetrwało jedynie 5.

Dlaczego są zagrożone?

Rabunkowe wycinanie lasów i zamienianie ich na pola uprawne powoduje, że tygrysy bezpowrotnie tracą swoje miejsce do życia. Jednakże obecnie największym zagrożeniem dla nich jest kłusownictwo. Tygrysy są zabijane przede wszystkim na potrzeby tradycyjnej medycyny azjatyckiej. Przestępcze gangi z Azji handlują częściami tygrysa, które są następnie wykorzystywane jako składniki wielu produktów pomimo, że właściwości lecznicze tych specyfików nie zostały naukowo udowodnione. Do spadku liczebności tygrysów przyczyniają się również nadmierne polowania na jelenie i dziki, które są głównym źródłem pożywienia dla tygrysów.

Co my robimy?

Bez energicznych działań na rzecz ochrony tygrysa, ten wspaniały drapieżnik może wyginąć na wolności w ciągu kilkudziesięciu, a nawet zaledwie kilkunastu lat. Wspierana przez WWF ochrona tygrysa zaczyna w niektórych krajach przynosić rezultaty. Na terenie Rosji udało się zwiększyć liczebność tygrysa syberyjskiego z zaledwie 50 do około 500 osobników. Niestety większość pozostałych podgatunków tygrysa znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego Fundacja WWF Polska wspiera ochronę podgatunku tygrysa malajskiego. Jego liczebność gwałtownie spadła z około 3000 osobników w roku 1950 do zaledwie 250 - 340 osobników obecnie.

Spośród 9 podgatunków tygrysa, które występowały na świecie, do dziś przetrwało jedynie 5.

Nasze działania koncentrują się w objętym ochroną prawną kompleksie leśnym Belum-Temengor, na Półwyspie Malajskim. Na tym ocalonym  przed zniszczeniem fragmencie lasów deszczowych w Azji zachowała się niewielka populacja tygrysów malajskich, którą chcemy uchronić od zagłady z rąk kłusowników. WWF Polska finansuje patrole antykłusownicze, które wyszukują oraz usuwają wnyki i swoją stałą obecnością utrudniają kłusownikom penetrowanie lasu. Wykorzystujemy również specjalistyczny sprzęt (fotopułapki, kamery), dzięki któremu monitorujemy lasy Belum-Temengor. Za jego pomocą uzyskujemy informacje o obecności  tygrysów, które pomagają ocenić ich liczbę oraz określić obszar, na którym występują. Tygrys jest tzw. gatunkiem parasolowym - chroniąc tygrysy i ich siedliska chronimy także inne gatunki, które żyją na tym samym obszarze, takie jak słoń azjatycki, tapir azjatycki, niedźwiedź malajski.

Chroniąc tygrysy i ich siedliska chronimy także inne gatunki, które żyją na tym samym obszarze.

Czy wiesz, że?

50 - tyle wnyków w 2016 roku usunęły patrole antykłusownicze w Belum-Temengor, ratując w ten sposób życie wielu dzikich zwierząt, wśród których mogły też być tygrysy

324 - tyle dni w terenie spędziły w 2016 roku patrole antykłusownicze w lasach Belum-Temengor, finansowane przez WWF Polska

1754 - tyle kilometrów pokonały pieszo w 2016 roku  patrole antykłusownicze w lasach Belum-Temengor

1970 - rok, w którym w Turcji, zaledwie 2000 km od granic Polski, jeszcze żyły ostatnie tygrysy.

Co Ty możesz zrobić?

W ostatnim stuleciu straciliśmy aż 95% dziko żyjących tygrysów. Właśnie teraz potrzebują naszej pomocy najbardziej. Zostając przyjacielem tygrysa, dajesz mu szansę na przetrwanie.

Chcę pomóc!