Pradawny przodek udomowionego dziś psa, w przeszłości był jednym z najbardziej powszechnych  drapieżników na półkuli północnej. Gospodarz i opiekun lasu, który na co dzień dba o to, aby zachowywana była jego naturalna równowaga.

Bezwzględnie tępiony na przestrzeni wieków zniknął z większości obszaru Ameryki Północnej i Europy Zachodniej, a jego występowanie zostało ograniczone do bardzo izolowanych terenów. W niektórych regionach Europy nie widziany od ponad stu lat – teraz jednak powoli powraca. Dopiero II połowa XX w. przyniosła jego stopniową ochronę. W Polsce wilk został objęty ochroną ścisłą w 1998 r. 

W Polsce żyje ok. 1400 osobników wilków.

W 2010 r. rejestrowany został wzrost populacji w naszym kraju oraz stopniowe zajmowanie nowych  obszarów, głównie na zachód od Wisły. Według niektórych badaczy jego obecna liczebność może wynosić ok. 1400 osobników. Na terytorium Polski wilki występują w 3 różnych populacjach: na południu w polskiej części Karpat  - populacja   karpacka, we wschodniej części  kraju - populacja bałtycka oraz na zachód od Wisły, gdzie nasze wilki wraz z wilkami po niemieckiej stronie granicy tworzą populację środkowo-europejską, która posiada status zagrożonej w Europie.

Badania genetyczne wykazały, że powstanie nowej populacji wilka w Polsce Zachodniej zawdzięczamy jego ochronie, która umożliwiła wzrost liczebności oraz migrację wilków z obszaru Pojezierza Mazurskiego do Polski Zachodniej i wschodnich landów Niemiec. W ostatnich latach wilki były już notowane nawet w Danii i Holandii - w krajach, w których od wieków ich nie spotykano.  

To niezwykle cenny dowód na to, jak ważną rolę spełnia Polska w ochronie tego gatunku w skali całej Europy. Umożliwiając jego powrót do lasów o wysokich zagęszczeniach zwierząt kopytnych (jeleń, sarna, łoś, dzik), gdzie ten drapieżnik może naturalnie ograniczać liczebność dużych roślinożerców, tym samym chroniąc lasy przed ich nadmierną presją.   

Czemu są zagrożone?

Wilki potrzebują do życia rozległych lasów, w których zdobywają pożywienia dla siebie i swojego potomstwa. Człowiek tymczasem zabiera naturalne siedliska wilków rozbudowując osiedla i sieci dróg. 

Zdarza się, że wilki nie mogą zdobyć pożywienia w naturze i polują na niewłaściwie zabezpieczone zwierzęta hodowlane. Takie zachowanie powoduje sytuacje konfliktowe między hodowcami a wilkami. Rosnąca presja ze strony człowieka sprawia, że wilkom coraz trudniej podejmować wędrówki w celu poszukiwania nowych miejsc do życia. 

Powstanie nowej populacji wilka zawdzięczamy jego efektywnej ochronie.

Jednym z największym zagrożeń dla wilka jest człowiek.  Kłusownictwo, w tym nielegalny odstrzał, wypadki drogowe i utrata siedlisk to problemy, z którymi wilki borykają się każdego dnia. Wilk jest tzw. gatunkiem problemowym, co oznacza, że może atakować zwierzęta gospodarskie - głównie owce, krowy, kozy, rzadziej konie, na obszarze zajmowanym przez watahę lub samotne osobniki. Jakkolwiek szkody powodowane przez wilki nie mają istotnego  znaczenia gospodarczego w skali kraju, to jednak lokalnie mogą być uciążliwe i w ten sposób sprzyjać tworzeniu negatywnego wizerunku tego drapieżnika.

Co my robimy?

Fundacja WWF Polska od wielu lat aktywnie wspiera ochronę wilka w Polsce i  sprzeciwia się  komercyjnym odstrzałom. Buduje pozytywny wizerunek  wilka  poprzez publikacje, kampanie medialno-informacyjne, programy edukacyjne, szkolenia i warsztaty („Bajki o dobrym wilku” na CD, książka pt. „Wilk Ambaras” „Kampania zawyj dla wilka” itp.).  Badania opinii społecznej i nastawienia ludzi do potrzeby ochrony wilka wykonane na zlecenie WWF Polska w roku 2007 i ponownie w 2016 wskazują, iż znacznie wzrósł odsetek osób opowiadających się za efektywną ochroną tego gatunku w Polsce.  Aby przeciwdziałać występowaniu szkód od wilków WWF Polska już od wielu lat przekazuje hodowcom specjalistyczne zestawy pastuchów elektrycznych wyposażonych w panele słoneczne  (łącznie ok. 140 zestawów) oraz pasterskie psy stróżujące (owczarki podhalańskie – łącznie ok. 38 psów). Ponadto WWF Polska współpracuje w dziedzinie ograniczenia szkód powodowanych przez duże drapieżniki z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska.      

           

Galeria
4
Film

Adoptuj wilka

Jednym z największym zagrożeń dla wilka jest człowiek - tylko człowiek może również pomóc go chronić. Zaadoptuj symbolicznie wilka i ratuj ginącą przyrodę razem z nami. Wilki liczą na Twoje wsparcie.

Chcę pomóc!